تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره شهر سعدآباد شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر سعدآباد مرکز بخش سعدآباد شهرستان دشتستان مورخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید