فعالیت کارگزاری های تعاونی تولید در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از فعالیت کارگزاری تعاونی تولید نهاده های کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی تولید در استان سمنان خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

شرکت های تعاونی تولیدبه عنوان کارگزار توزیع  نهاده های کشاورزی  در سطح استان سمنان، تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و در چهار چوب مقررات و ظوابط حاکم بر آن اقدام به توزیع انواع نهاده های کشاورزی در بین کشاورزان در سطح استان سمنان می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید