برگزاری سومین جلسه ی وبینار آموزشی جامع بازاریابی وفروش حرفه ای بصورت مجازی از طریق ویدئو کنفرانس دراستان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

امروز سه شنبه 8 تیرماه 1400 سومین جلسه ی وبینار آموزشی جامع بازاریابی وفروش حرفه ای بصورت مجازی از طریق  ویدئو کنفرانس با حضور مهندس کامران ماسوری میدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ومسئولین بازرگانی وفروش شعبه لرستان در ساختمان این شرکت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید