کود شیمیایی

تخلیه 400 تن کود شیمیایی از مبداء پتروشیمی مرودشت شیراز در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: از تاریخ 29 خردادماه سالجاری لغایت 6 تیر ماه مقدار 400 تن کود شیمیایی اوره، از مبدا پتروشیمی مرودشت شیراز به مقصد استان همدان حمل و در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شده است.

آقای الیاسی افزود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای تامین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی استان برای کشت های پاییزه آمادگی کامل دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید