بازدیدهای دوره ایی کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

بمنظور بازرسی و نظارت بر استانداردهای انبار کارگزاران و همچنین موجود برداری انبار آنها و تطابق موجودی عینی و سیستمی، از انبار کارگزاری بخش خصوصی آقای صالحی بازدید و بازرسی به عمل آمد و تذکرات لازم طبق دستورالعمل های موجود به ایشان داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید