پایش و کنترل کیفی کودهای کشاورزی وارداتی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

در راستای اجرای دقیق نظام کنترل کیفی و نمونه برداری از کودهای وارداتی پس از تکمیل پارت 200 تنی کود سوپر فسفات تریپل وارداتی کمیته نمونه برداری استان با حضور در انبارهای سازمانی از کودهای واصله نمونه برداری و جهت تجزیه کیفی به آزمایشگاه ارسال نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید