ثبت سیستمی فروش کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در اوایل تیر سالجاری به منظور بازرسی و نظارت بر فروش و توزیع کودهای شیمیایی، کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم از لیست های توزیع کود به کشاورزان، روند توزیع و ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز، نحوه توزیع و فروش کودهای یارانه ای و غیر یارانه ای و همچنین راستی آزمایی فروش کود از طریق تماس تلفنی با دریافت کنندگان کودهای شیمیایی کارگزاری قنبرعلی بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید