برسی توزیع کود توسط کارشناسان فنی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از برسی لیست توزیع کود کارگزاران استان سمنان خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کارشناسان فنی استان سمنان جهت راستی آزمایی لیست کارگزاران، لیست پایش کشاورزان را برسی و با آنها تماس گرفته و نحوه توزیع کود و قیمت کود را مورد برسی قرار دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید