تخصیص سهمیه به استانها

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

     با توجه به ورود کشتی های حامل کود های شیمیایی به بنادر ، این مدیریت بنا به برنامه ریزی قبلی و سهمیه بندی انجام شده اقدام به تخصیص سهمیه ها به استانها نموده که در این ماه حدود 100 هزار تن انواع کود های شیمیایی به مقاصد در نظر گرفته شده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید