برگزاری مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی از انبار های قایمشهر و قراخیل استان مازندران در تیر ماه 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری، حمل و تخلیه  چهار هزارو پانصد تن انواع  نهاده های کشاورزی  ازمبداء انبارهای قایمشهر و قراخیل  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،  در روز چهارشنبه، شانزدهم تیر  ماه سال جاری، ساعت 11،  با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید