تعیین بندر کشتی های وارده

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

 با توجه به ورود 3 فروند کشتی حامل کود شیمیایی اوره از عسلویه و همچنین 2 فروند کشتی خارجی به بنادر کشور این مدیریت اقدام به تعیین بندر و انجام امور لازم جهت تخلیه آنها نمود است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید