تسویه مطالبات پیمانکاران تا پایان بهمن ماه 1397

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت امورمالی،
در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و با توجه به تاکید مدیرعامل محترم کلیه مطالبات تولیدکنندگان کیسه - کود شیمیایی و همچنین پیمانکاران کیسه گیری ، تخلیه و بارگیری و حمل و نقل کالا در پایان بهمن ماه 1397 تسویه خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید