بازرسی و نظارت بر استانداردهای انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در تیر سالجاری، بمنظور بازرسی و نظارت بر استانداردهای انبار کارگزاران و همچنین موجود برداری انبار آنها و تطابق موجودی عینی و سیستمی، از انبار کارگزاری دشت کبار استان قم بازدید بعمل آمد و تذکرات لازم طبق دستورالعمل های موجود به آنها داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید