تامین کود

تامین کود شهرستان کوثر در خرداد ماه سال 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مقدار 4.000 کیلوگرم کود آلی فسفات گرانوله ، 3.020 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 9.030 کیلوگرم فسفات تریپل به کارگزاری محمد همتی واقع در شهرستان کوثر روستای قره قشلاق در خرداد ماه سال 1400 جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید