تامین کود

تامین کود شهرستان کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ،

مقدار 99.910 کیلوگرم کود اوره به شرکت تعاونی کیوی علیا کوثر در خرداد ماه سال 1400 جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید