تامین کود

تامین کود کارگزاری شهر اصلاندوز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ،

مقدار 100.000 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای فرهاد رحمتی واقع در شهر اصلاندوز در خرداد ماه سال 1400 جهت توزیع بین کشاورزان تامین و ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید