حمل 100 تن کود اوره به شهرستان شاهرود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمناناز تامین و توزیع 100 تن کود اوره در هفته ی جاری در شهرستان شاهرود خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

به درخواست یک کارگزاران واقع درشهرستان شاهرود مقدار 100 تن کود اوره برای این کارگزار ارسال و در اسرع وقت ما بین کشاورزان متقاضی توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید