تحویل نمونه های سموم وارداتی مالاتیون ، تاپیک و کاربندازیم به آزمایشگاه کنترل کیفی سم

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

16 نمونه سم از سه قلم سموم وارداتی : مالاتیون، تاپیک و کاربندازیم ارسالی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان امروز دوشنبه 21 تیرماه سال جاری جهت آنالیز و بررسی کنترل کیفی تحویل آزمایشگاه سموم  مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاروزی شد .

گفتنی است  تست های پایداری در گرما و پایداری در سرما سموم مذکور بعنوان مرحله نخست آزمایشات کنترل کیفی در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید