گزارش عملکرد ماهانه معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

معاونت فنی شرکت مراتب ذیل را به عنوان گزارش عملکرد اعلام میدارد :

1 - پیگیری مسائل فنی در خصوص  اجاره دستگاه های بو جاری و انبار های مربوطه متعلق به شعبه فارس  و ارسال گزارش تکمیلی به دفتر مرکزی شرکت .

2 – تهیه و تنظیم مدارک ارسالی در خصوص رتبه بندی دستگاه های تولید بذر استان فارس و تحویل مدارک مذکور به مؤسسه بذر و نهال کشور .

3 – در خصوص نمونه برداری از بذر آفتاب گردان رقم لاکومکا موجود در انبار بذر استان فارس اقدامات فنی انجام پذیرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید