ضبط و انتقال کودهای مکشوفه به انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،

 در راستای اجرای دستورالعمل بازرسی، کنترل و نظارت بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه کودهای کشاورزی و کشف 3 فروشگاه عرضه کودهای خارج از شبکه، برابر پیگیریهای قضایی بعمل آمده توسط مسئول محترم حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، کلیه کودهای مکشوفه به میزان حدود 60/000 کیلوگرم با دستور مقام محترم قضایی به انبارهای شرکت در استان منقل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید