توزیع کود اوره

توزیع کود شیمیایی اوره در شهرستان خمین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ازتدارک و  توزیع 250 تن کود اوره در تیر ماه  سالجاری  در شهرستان خمین،  توسط کارگزاران تحت پوشش بخش خصوصی ،  خبر داد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید