بازدید کارگروه پایش از فروشگاه های مجاز توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از بازدید کارگروه پایش و کنترل بازار کود از انبار کارگزاران استان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

در این بازدید نکات و مسائل در خصوص چیدمان و نظافت محیط انبار و نمونه گیری ،طبق دستور العمل های شرکت به کارگزاران داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید