تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای زیارت شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در روستای زیارت از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید