تأمین ۷۱ تن کود شیمیایی اوره در شهر آبدان شهرستان دیر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۷۱ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر آبدان مرکز بخش آبدان شهرستان دیر مورخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید