بازدید مسئول امور کود از انبار سازمانی کود برازجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

مسئول امور کود شرکت از انبار سازمانی کود برازجان به منظور بررسی ذخیره سازی، توزیع بهینه و موجودی کودهای انبار، در مورخ ۲۹ تیر ماه سالجاری بازدید کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید