تحویل کود شیمایی براساس میزان تحویل گندم به کشاورزان شهرستان بن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بسته های تشویقی از جمله کود شیمیایی به کشاورزان شهرستان بن خبر داد.

مسعود میرزایی گفت:در کمیته هماهنگی برداشت محصول گندم در شهرستان بن آقای مهدوی مدیر امور زراعت سازمان در باره  فعال شدن مراکز خرید در سطح شهرستان و همچنین آماده کردن شرایط خاص واستفاده از بسته های تشویقی از جمله تحویل کود شیمایی براساس میزان تحویل گندم به کشاورزان, می طلبد کارشناسان پهنه بندی تلاش بیش از پیش برای توجیح کشاورزان در جهت تحویل محصول تولیدی خود به مراکز خرید داشته باشند.

میرزایی در ادامه خاطرنشان کرد :نیاز کودی کشاورزان شهرستان بن توسط کارگزاران شرکت تامیین و توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید