تخلیه کود در انبار مرکزی استان سمنان،

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزری استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تخلیه 125 تن کود اوره در انبار مرکزی استان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

از ابتدای مرداد ماه سال جاری تا کنون مقدار 125 تن کود اوره به طور مستقیم ارز مبادی به انبار مرکزی استان سمنان حمل و در انبار تخلیه شده است ،امید است که با استفاده به موقع کشاورزان از کود های شیمیایی راندمان کاری آنها بالا رفته و کشاورزان ه اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید