ارسال کود شیمیایی به شهرستان طارم علیا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 230000 کیلوگرم انواع کود شیمیایی در تیر ماه 1400 جهت توزیع میان کشاورزان به شهرستان طارم علیا خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید