کیسه گیری کود فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

آقای ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از کیسه گیری حدود 395 تن کود فله ارسالی از مبادی در تیر ماه سال جاری خبر داد . این مقدار پس از کیسه گیری به کارگزاران مجاز استان جهت توزیع میان کشاورزان ارسال گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید