ارسال کود اوره به شهرستان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از ارسال 313940 کیلوگرم کود اوره در تیر ماه 1400 جهت توزیع میان کشاورزان به شهرستان زنجان خبر داد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید