نمونه برداری از کود فسفاته 13 درصد پرشین شیمی گستر

نمونه برداری از کود فسفاته 13 درصد پرشین شیمی گستر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

نمونه برداری از کود فسفاته 13 درصد تولیدی شرکت پرشین شیمی گستر توسط اعضای کمیته نمونه برداری استان یزد انجام گرفت. این نمونه برداری بنا به درخواست شرکت تولید کننده بدون حضور نماینده این شرکت انجام شد. گفتنی است میزان 200 تن کود فسفاته 13 درصد تولیدی شرکت پرشین شیمی گستر در انبارهای کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد تخلیه گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید