بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از انبارهای کود

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از انبارهای کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد طی بازدیدی از انبارهای کود استان مستقیما از روند توزیع و مشکلات انبارهای کود بررسی بعمل آورد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید