برگزاری حراج 350 تن گندم آذر بوجاری نشده در استان زنجان

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان حراج 350 تن بذر گندم آذر 2 بوجاری نشده راس ساعت10 صبح در مورخه 97/11/30 با شرکت 12 نفر متقاضی برگزار گردید . در این مزایده یک نفر از شرکت کنندگان با بالاترین پیشنهاد که 34 درصد نسبت به قیمت کارشناسی افزایش داشت ، به عنوان برنده شناخته شد  .   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید