برگزاری جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری جلسه بازگشایی پاکات تجدید مناقصه حمل البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: به منظور تعیین پیمانکار حمل درون استانی جلسه کمیسیون معاملات استان البرز با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پاکات پیشنهاد قیمت بازگشایی و قرائت گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید