حمل مستقیم میزان 25 تن کود شیمیایی اوره ازمبدا بندر عسلویه به مقصد انبار کارگزاران توزیع کود شیمیایی شهرستان نورآباد در استان لرستان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از تخصیص واعلام حواله میزان 25 تن کود شیمیایی اوره کیسه از مبدا بندر عسلویه  به مقصد انبارهای کارگزاران شهرستان نورآباد در استان لرستان خبرداد.

مهندس کامران ماسوری گفت:

 مقدار کود اوره کشاورزی از مبدا بندر امام به مقصد تعیین شده در استان لرستان در تاریخ 5 مرداد ماه 1400اعلام حواله شده وبا نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  توسط کارگزاران نهاد های کشاورزی بین کشاورزان با توجه به نیازشان توزیع می گردد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید