توزیع کود اوره در شهرستان بهاباد طی سه ماهه اخیر سال جاری

توزیع کود اوره در شهرستان بهاباد طی سه ماهه اخیر سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

بیش از 239 تن کود اوره طی سه ماه اخیر سال جاری در شهرستان بهاباد توزیع گردید. به گفته مدیر بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد این میزان کود اوره از طریق 5 کارگزار بین بهره برداران توزیع گردیده است که 3 کارگزار مربوط به بخش خصوصی، یک کارگزار تعاونی تولید و یک کارگزار تعاونی روستایی می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید