توزیع کود اوره در شهرستان مروست طی سه ماهه اخیر سال جاری

توزیع کود اوره در شهرستان مروست طی سه ماهه اخیر سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

بیش از 374 تن کود اوره در شهرستان مروست استان یزد طی سه ماهه اخیر سال جاری توزیع گردید. به گفته مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد این میزان کود توسط 2 کارگزار تعاونی روستایی، 2 کارگزار تعاونی تولید و 2 کارگزاری خصوصی توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید