تامین کود شیمیایی فسفاته 13 درصد برای شهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین 10 تن کود فسفاته 13 درصد برای توزیع بین کارگزاران شهرستان سربیشه در چهار ماهه ابتدای سال خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید