توزیع کود اوره در شهرستان مهریز طی سه ماهه اخیر سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

بیش از 249 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان مهریز استان یزد توسط 5 کارگزاری طی سه ماهه اخیر سال جاری توزیع گردیده است. به گفته مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد، از بین این 5 کارگزار، 2 کارگزار تعاونی روستایی، 2 کارگزار خصوصی و یک کارگزار تعاونی تولید می باشند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید