ارسال نتایج 28 نمونه کود به معاونت فنی و کنترل کیفی ستاد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نتایج آزمایش 28 نمونه کود امروز 6 تیرماه سال جاری به معاونت فنی و کنترل کیفی کود دفتر مرکزی ارسال شد.

گفتنی است طی دو روز گذشته تعداد 16 نمونه کود ارسالی از مدیریت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان های : خوزستان ، گلستان ، زنجان ، فارس،مازندران ،سمنان ، اردبیل و مرکزی پس از ثبت و کد گذاری در واحد قرنطینه کود تحویل آزمایشگاه این مرکز شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید