توزیع کود اوره تیرماه سال 1400 شهرستان بهبهان استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از میزان کود اوره توزیع شده در تیر ماه سال 1400 خبر داد.

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان ضمن بیان این مطلب افزود در تیر ماه سال جاری مقدار 214 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان بهبهان توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید