تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان برخوار و میمه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در چهار ماهه 1400 میزان1000 تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزی شهرستان برخوار و میمه را توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید