گزارش جلسه کودهای غیر تکلیفی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ جلسه ای در خصوص نحوه توزیع و اطلاع رسانی انواع کودهای غیرتکلیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، در دفتر معاون فنی و تولیدی ، با حضور آقای مهندس مرادی معاون فنی و تولیدی  و آقای اخلاقی کارشناس واحد فنی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید