ارسال نمونه کود فسفات 13% تهیه شده به آزمایشگاه برای آنالیز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال نمونه کود فسفات 13% تهیه شده به آزمایشگاه برای آنالیز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این مطلب افزود: در راستای دستورالعمل نظارت و کنترل کیفی کودهای تولید داخل قبل از توزیع در انبارهای سازمانی استان، نمونه تهیه شده برای آنالیز کیفی به آزمایشگاه مدیریت مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی از دفتر حراست استان ارسال گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید