گزارش تصویری از نصب دستگاه بوجاری در استان هرمزگان

گزارش تصويری از عملیات نصب دستگاه جدید بوجاری در مجتمع انبارهای گهکم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید