سوپر فسفات تامین کود شیمیایی تریپل برای شهرستان قاین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین 25 تن کود سوپر فسفات تریپل برای توزیع بین کارگزاران شهرستان قاین در چهار ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید