جلسه هماهنگی سامانه کنترل و پایش مواد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

پیرو دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی به رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها مبنی بر عملیاتی شدن توزیع کودهای شیمیائی یارانه ای از طریق صدور حواله الکترونیک در سامانه کنترل و پایش مواد کودی، در تاریخ 12 مرداد ماه سال 1400 جلسه هماهنگی منطقه ای در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و با حضور مدیران و مسئولین بهبود تولیدات گیاهی شهرستان های ممسنی، رستم،کوهچنار و مسئولین مرکز خدمات تابعه برگزار گردید.

وی با بیان مطلب فوق افزود: در این جلسه نحوه استفاده از سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط کارشناس شعبه فارس ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید