بازدید مدیر محترم امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی از استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 با عنایت به آغاز شمارش قطعات و لوازم  سیستم  آبیاری ویلموو توسط کارگروه تعیین شده ، به منظور نظارت بر روند عملیات صورت برداری آقای مهندس خاکی مدیر محترم امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی و آقای مهندس بحیرایی در مورخ 97/12/6 در استان البرز حضور بهم رسانیدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید