تخلیه محموله 200 تنی سولفات پتاسیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

در تاریخ 02/12/97 محموله 200 تنی سولفات پتاسیم ( تولیدی ایوانکی) ، تخصیص یافته به استان هرمزگان در انبار شماره یک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تخلیه گردید . لازم به ذکر است که کود مزکور پس از نمونه برداری و ارسال نمونه به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج (جهت آنالیز) و در صورت تائید ، بین کشاورزان استان توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید