توزیع 792 تن انواع کود شیمیائی توسط کارگزار بخش خصوصی(شرکت گل پر آلاله) شهرستان آباده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد:

در سال 1399 مقدار 792 تن انواع کود شیمیائی به مقصد کارگزار بخش خصوصی شرکت گل پر آلاله شهرستان آباده حمل گردید.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: با توجه به ارزیابی عملکرد توزیع نهاده های کشاورزی سال 1399 شهرستان ها در سال جاری، 34% از کودهای شیمیائی توزیعی سالانه توسط بخش خصوصی در سطح استان صورت پذیرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید